Ons wil graag jou getuie hoor oor wat die Here in jou lewe gedoen het en wat aan Hom al die lof en die eer bring.

 

Handelinge Jeug is prop vol pret.

 

 

 

In Hand 2:46 lees ons dat gelowiges van huis tot huis bymekaar gekom het in kleiner groepe. Jesus het self gesê waar 2 of meer in My naam bymekaar kom, daar is Ek.

  Registreer op E-pos lys...
 
Die uitstaand kenmerke van die gemeentes in die tyd van Handelinge is opgeteken in Hand 2: 43-47. “(43) Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontsag vervul. (44) Al die gelowiges was eengesind en het alles met mekaar gedeel.  (45) Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte.  (46) Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met bludskap en in alle eenvoud geeët, (47) en God geprys.  Die hele volk was hulle goedgesind.  En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg.”

Almal, elkeen het hiertoe bygedra en hierdie duisende skakerings van Jesus se liefde het Å„ golf van liefde ontketen wat almal goedgesind teenoor hulle gemaak het.  So het die Koninkryk van God kragtig uitgebrei en is God en Sy naam verheerlik.

Laat hierdie jaar opnuut so wees vir Handelinge in Roodepoort en oral waar ons kom.  Liefde, liefde, liefde met begrip en fyn aanvoeling net daar waar jy is!

 

            

 

  Ons wil graag jou getuie hoor oor wat die Here in jou lewe gedoen het en wat aan Hom al die lof en die eer bring.
  Handelinge Jeug is prop vol pret.
  In Hand 2:46 lees ons dat gelowiges van huis tot huis bymekaar gekom het in kleiner groepe. Jesus het self gesê waar 2 of meer in My naam bymekaar kom, daar is Ek.
  Registreer op E-pos lys...
 
Die uitstaand kenmerke van die gemeentes in die tyd van Handelinge is opgeteken in Hand 2: 43-47. “(43) Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontsag vervul. (44) Al die gelowiges was eengesind en het alles met mekaar gedeel.  (45) Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte.  (46) Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met bludskap en in alle eenvoud geeët, (47) en God geprys.  Die hele volk was hulle goedgesind.  En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg.”

Almal, elkeen het hiertoe bygedra en hierdie duisende skakerings van Jesus se liefde het Å„ golf van liefde ontketen wat almal goedgesind teenoor hulle gemaak het.  So het die Koninkryk van God kragtig uitgebrei en is God en Sy naam verheerlik.

Laat hierdie jaar opnuut so wees vir Handelinge Gemeenskap in Roodepoort en oral waar ons kom.  Liefde, liefde, liefde met begrip en fyn aanvoeling net daar waar jy is!